فرمانده پليس‌راه كشور با اشاره به الزامي بودن بستن كمربند ايمني براي سرنشينان اتوبوس‌هاي بين‌شهري، سبقت و سرعت غيرمجاز را خط قرمز پليس در نيمه دوم تعطيلات تابستاني عنوان كرد و گفت: رانندگاني كه در تعطيلات اخير سبقت غيرمجاز، انحراف به چپ و راست و تردد در شانه خاكي داشتند منتظر دريافت برگ جريمه‌شان باشند.

به گزارش ايسنا، سرهنگ محمدرضا مهماندار ضمن ارزيابي عملكرد ماموران پليس‌راه از آغاز طرح تابستانه با بيان اينكه از زمان آغاز اجراي طرح تابستانه در جاده‌هاي برون‌شهري تاكنون 487 هزار و 384 فقره برگه جريمه براي نبستن كمربند ايمني صندلي عقب صادر شده است، گفت: همچنين از آغاز طرح تابستانه به بيش از يك ميليون و 300 خودرو نسبت به نبستن كمربند ايمني عقب تذكر داده شده است.

توقيف 65 هزار خودر و 60 هزار موتورسيكلت و ضبط 5 هزار جلد گواهينامه رانندگان متخلف در طرح تابستانه

وي با بيان اينكه از زمان اجراي طرح تابستانه پليس‌راه 65 هزار و395 دستگاه خودرو در جاده‌هاي كشور توقيف شده است، گفت: حدود 60 هزار دستگاه موتورسيكلت نيز توقيف و روانه پاركينگ شد.

مهماندار با بيان اينكه در اين مدت پنج هزار و 78 جلد گواهينامه به دلايل مختلف ضبط شده است، گفت: در اين مدت براي سه هزار و 815 خودرو كه سرعت بيش از 50 كيلومتر از سرعت مجاز داشته‌اند ضمن صدور قبض جريمه، نمره منفي نيز درنظر گرفته شده است.

به گفته وي از آغاز اجراي طرح تابستانه تاكنون بيش از 636 هزار و 727 راننده خودرويي كه كمتر از پنجاه‌كيلومتر از سرعت مجاز تخطي كرده‌اند، برگ جريمه صادر شده است.

فرمانده پليس‌راه كشور با بيان اينكه عدم توجه به جلو 7/26 درصد از آغاز طرح تابستانه تاكنون در صدر بيشترين علل بروز تصادفات برون‌شهري قرار دارد، گفت: تخطي از سرعت مطمئنه با 4/22 درصد، انحراف و تجاوز به چپ با 5/19 درصد، عدم رعايت حق تقدم با 2/16 درصد و خستگي و خواب‌آلودگي با 7 درصد در صدر مهمترين علل بروز تصادفات برون‌شهري قرار دارند.

به گفته مهماندار 6/34 درصد تصادفات برون‌شهري از آغاز اجراي طرح تابستانه از نوع واژگوني بوده است.

به گزارش ايسنا، وي همچنين در خصوص ميزان سهم وسايل نقليه درگير در تصادفات با اشاره به سهم 56 درصدي خودروهاي سواري و وانت گفت: موتورسيكلت‌ها 3/24 درصد، وسايل نقليه باري با 8/11 درصد، عابر پياده با 2/6 درصد و وسايل مسافربري با 7/1 درصد بيشترين سهم در تصادفات برون‌شهري را داشته‌اند.

بيشترين تصادفات برون‌شهري در تابستان در ساعت 16 تا20 رخ داد

توقف خودرو بنزي كه با سرعت 208 كيلومتر بر ساعت مي‌راند

اتوبوس اصفهان ـ شيراز 193 كيلومتر بر ساعت مي‌رفت!

وي با بيان اينكه 32 درصد از تصادفات منجر به جرح و فوت در بازه زماني 16 تا 20 رخ داده است، گفت: پس از آن 12 ظهر تا 4 بعدازظهر با فراواني 25 درصد، هشت صبح تا 12 ظهر و هشت شب تا 12 شب هر كدام با 16 درصد، ساعت چهار بامداد تا هشت صبح با 6 درصد و پس از آن 12 شب تا چهار صبح با پنج درصد بيشترين بازه زماني تصادفات منجر به جرح و فوت را به خود اختصاص داده‌اند.

مهماندار همچنين در ادامه در پاسخ به اين كه بيشترين سرعت ثبت شده در جاده‌هاي كشور در تابستان امسال متعلق به كدام خودروها بوده است با بيان  اينكه از آغاز طرح تابستانه تاكنون بيشترين سرعت ثبت شده در جاده‌هاي كشور متعلق به يك دستگاه خودرو بنز در محور اصفهان به شيراز بود گفت: دوربين‌هاي ثبت سرعت، سرعت‌ اين خودروي بنز را 208 كيلومتر بر ساعت محاسبه كردند كه بر اين اساس اين خودرو توقيف و نمره منفي براي راننده اين خودرو لحاظ شد.

وي همچنين در ادامه به توقف يك دستگاه اتوبوس در محور اصفهان به شيراز با سرعت 193 كيلومتر در ساعت اشاره كرد و گفت: اين خودرو كه مسافري نيز نداشت توسط ماموران پليس توقيف و نمره منفي براي راننده وي نيز لحاظ شد.

در تعطيلات عيد در هر ساعت 45 خودرو توقيف شدند

در تعطيلات عيد فطر مجموعا رانندگان متخلف 700 هزار نمره منفي دريافت كردند

فرمانده پليس‌راه كشور همچنين در ادامه در خصوص عملكرد پليس‌راه در تعطيلات عيد فطر با بيان اينكه در اين تعطيلات 3 هزار و 226 دستگاه خودرو به دليل انجام دو تخلف همزمان توقيف شد، گفت: در اين مدت دو هزار و 37 دستگاه موتورسيكلت نيز توقيف شد.

به گفته مهماندار در اين مدت 192 جلد گواهينامه نيز ضبط شد.

وي همچنين با بيان اينكه 18 هزار و 800 خودرو نيز به دليل نبستن كمربند توسط سرنشينان عقب خودرو برگ جريمه صادر شد، گفت: 66 هزار و 413 خودرو نيز به دليل نبستن كمربند توسط سرنشينان عقب خودرو تذكر دريافت كرده‌اند.

به گزارش ايسنا، فرمانده پليس‌راه كشور با بيان اينكه در تعطيلات اخير به طور متوسط در هر ساعت 45 دستگاه خودرو به دلايل مختلف توقيف شد، گفت: اين خودروها از يك ساعت تا 72 ساعت توقيف شده‌اند.

مهماندار در مورد ميزان نمرات منفي كه در اين مدت به رانندگان تعلق گرفت، گفت: حدود 700 هزار نمره منفي در اين مدت براي رانندگان ثبت شده است كه از اين ميان 53 هزار نمره منفي براي سرعت غيرمجاز بوده است.

رانندگان متخلفي كه انحراف به چپ و شانه خاكي رفته‌اند منتظر برگ جريمه باشند

2 هزار راننده‌اي كه در تعطيلات اخير در هراز و چالوس سبقت غيرمجاز و انحراف به چپ و راست داشتند ضمن دريافت نمره منفي، جريمه برايشان ارسال مي‌شود

وي همچنين با بيان اينكه در تعطيلات عيد سعيد فطر ماموران پليس‌راه علاوه بر استفاده از دوربين‌هاي نظارتي پليس از دوربين‌هاي ديگر سازمان‌ها از جمله سازمان‌ راهداري نيز استفاده كرده‌اند، گفت: رانندگاني كه با اين تصور كه پليس در جاده حضور ندارد اقدام به گرفتن سبقت غيرمجاز از سمت راست و چپ، انحراف به چپ و تردد در شانه خاكي داشته‌اند توسط دوربين‌هاي نظارتي شناسايي و علاوه بر آنكه براي آنان نمره منفي در نظر گرفته شده است، قبض جريمه‌شان نيز بزودي به منازل آنان ارسال مي‌شود.

به گفته مهماندار تاكنون براي دو هزار راننده‌اي كه اين تخلف را انجام داده‌اند برگ جريمه صادر شده است.

فرمانده پليس‌راه كشور با بيان اينكه بر اساس اطلاعات دوربين‌هاي نظارتي در تعطيلات اخير 20 هزار برگ جريمه براي انحراف به چپ و سبقت غيرمجاز صادر شده است، گفت: از اين تعداد حدود 2 هزار مورد تخلف در محورهاي هراز و چالوس ثبت شده است كه بر اساس قانون جديد، براي رانندگان خودروهاي شخصي كه اقدام به سبقت غيرمجاز از سمت راست و يا چپ مي‌كنند پنج نمره منفي و براي رانندگان خودروهاي عمومي ده نمره منفي لحاظ مي‌شود.

وي همچنين با بيان اينكه در سه روز تعطيلات عيد سعيد فطر (چهارشنبه تا جمعه) 74 فقره تصادف منجر به فوت رخ داده است، گفت: متاسفانه در اين تصادفات 104 نفر جان خود را از دست داده‌اند.

به گفته مهماندار در اين مدت 456 فقره تصادف منجر به جرح با مجروحيت 769 نفر رخ داده است.

برخورد با سبقت و سرعت غيرمجاز خط قرمز پليس‌راه در نيمه دوم سفرهاي تابستاني

الزامي شدن بستن كمربند ايمني توسط تمامي سرنشينان اتوبوس‌هاي بين‌شهري

ممنوعيت سوار كردن مسافر بين‌راهي توسط اتوبوس‌ها

بازرسان نامحسوس پليس در اتوبوس‌ها مي‌نشينند

وي در مورد ادامه سفرهاي تابستاني با بيان اينكه اولويت پليس در جاده برخورد با سبقت و سرعت غيرمجاز و همچنين برخورد با رانندگاني كه اقدام به انجام همزمان دو تخلف حادثه‌ساز مي‌كنند، گفت: علت اصلي وقوع حوادث ترافيكي عدم صبر و حوصله است و تمامي تخلفات حادثه‌ساز نتيجه بي‌حوصلگي و كم‌طاقتي رانندگان است.

مهماندار همچنين در ادامه بيان اولويت‌هاي پليس‌راه در نيمه دوم سفرهاي تابستاني گفت: از اول شهريورماه سال جاري بستن كمربند ايمني براي تمامي سرنشينان اتوبوس الزامي شده است و برابر ابلاغيه پليس‌راه پاسگاه‌هاي سراسر كشور به هيچ عنوان اجازه تردد به اتوبوسي را كه تمامي سرنشينان آن كمربند نبستند نخواهد داد.

وي با بيان اينكه از اين پس رانندگان اتوبوس حق ندارند در مسير تردد مسافري را سوار كنند،‌ گفت: اسامي مسافرين بايد با صورت وضعيت اتوبوس مطابقت داشته باشد.

فرمانده پليس‌راه كشور همچنين با بيان اينكه بازرسان نامحسوس پليس راه در اتوبوس‌هاي برون‌شهري حضور دارند، گفت: در صورت بروز تخلف علاوه بر برخورد با راننده با شركت‌هاي متخلف كه نظارت درستي ندارند برخورد مي‌شود.

وي در ادامه با بيان اينكه بر اساس قانون رانندگان داراي گواهينامه‌هاي ب1 موقت در يكسال اول اجازه رانندگي را ندارند گفت: با اين حال در صورت مشاهده اين تخلف گواهينامه ضبط و راننده براي سير مراحل دريافت مجدد گواهينامه به آموزشگاه‌ها معرفي مي‌شود.


تاريخ : | | نویسنده : 24domain |
رپورتاژ
انتخاب جراح بینی - بهترین جراح بینی
شناخت کلی از محصولات فلزی و انواع آن
همه چیز درباره جراحی زیبایی بینی
جشن عروسی
جراحی زیبایی سینه و پروتز
دوربین مداربسته دیجی همکار
آیا گنج یاب ها شبیه فلزیاب و طلایاب هستند؟ - شرکت فلزیاب تیوا
خدمات برش لیز
میز و صندلی تالاری
لیپوماتیک
تجهیزات تالار پارس
پذیرش مقاله در مجلات معتبر ISI و اسکوپوس
پاسخ به 7 سوال رایج در مورد عصب کشی دندان
چاپ کتاب در یک ماه با هزینه زیر یک میلیون تومان
تفاوت دینگ با اپلیکیشن‌های تاکسی‌یاب آنلاین
خواص روغن خراطین
زمان دقیق شرف الشمس در سال ۹۷ چه زمانی است؟
تاریخچه تغییر سرمربی در تیم استقلال تهران
انجام پایان نامه مدیریت
نمایندگی برندها در ایران

لینک های مفید
تور مسافرتی | خودرو | تور استانبول |

قدرت گرفته از : پانا بلاگ


.: :.